Advies Coronavirus COVID-19

Watergewenning en leren zwemmen!

Zwemreeksen door de Gezinsbond georganiseerd in het Olympos zwembad van Dendermonde zijn opgeschort.

De betrokken gezinnen worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook het zwemmen in het Oscar Romero College wordt onderbroken tot tegenbericht.

Verkooppunten terug open

De verkooppunten kunnen hun activiteiten opnieuw starten. Best wel telefonisch vooraf contact met verkooppunt opnemen om afhalen van de gewenste producten af te spreken zodat het bezoek zo kort mogelijk wordt gehouden. Uiteraard dienen de geldende preventiemaatregelen gerespecteerd te worden.

Kinderoppasdienst

Beste gezin

Een babysitter aanvragen bij de Gezinsbond is nog steeds mogelijk ook in Corona tijden.
Voor sommige gezinnen is dit ook een oplossing overdag.
Onze babysitters zijn op de hoogte en volgen de regels rond covid-19 streng op.
Zij hebben onderstaande richtlijnen gekregen:

  • Oppassen kan enkel door oppassers zonder medische klachten of symptomen die wijzen op COVID-19.
  • Indien er klachten of symptomen zijn bij jou of in je gezin, stel je je geen kandidaat, of annuleer je tijdig de prestatie.
  • Pas na twee weken zonder klachten of symptomen, kan je terug oppassen.
  • Een goede handhygiëne blijft zeer belangrijk. Het absolute minimum: handen wassen bij aankomst, wanneer er gegeten wordt (= maaltijd, snoep...), bij toiletbezoek/ luier verversen.
  • Niezen/ hoesten gebeurt in de binnenkant van de elleboog of een papieren zakdoekje (dat in een afgesloten vuilnisbak meteen wordt weggegooid).
  • Het gebruik van een mondmasker is verplicht.
  • Beperkt je oppasbeurten tot gekende gezinnen. Een nieuw gezin kan alleen op voorwaarde dat je je kan houden aan de maximum vijf opgelegde contacten buiten het gezin.
  • Hou rekening met plaatselijke of provinciale extra beslissingen van overheden.

Meer info over de voorzorgsmaatregelen: www.info-coronavirus.be

Mogen wij van jullie dezelfde inspanningen vragen?

  • liefst enkel gekende oppassers vragen
  • zorgen voor strikte hygiëne (mondmasker, handhygiëne, niet aanvragen als er in het gezin iemand ziek is...)

Dankjewel voor het begrip!

Namens de werkgroep Kinderoppas Gewest Dendermonde.