Advies Coronavirus COVID-19

Watergewenning en leren zwemmen!

Zwemreeksen door de Gezinsbond georganiseerd in het Olympos zwembad van Dendermonde zijn opgeschort. :

De betrokken gezinnen worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook het zwemmen in het Oscar Romero College wordt onderbroken tot tegenbericht.

Verkooppunten gesloten

Een verkooppunt is niet-essentiële handel, dat wil zeggen dat er geen voedsel wordt verkocht en geen levensnoodzakelijke diensten worden geleverd. In het kader van de door de overheid opgelegde maatregelen werd besloten om alle verkooppunten te sluiten, en dit alvast tot en met 31 mei. Dit om de vrijwilligers te beschermen die dit verkooppunt uitbaten en om de klanten te beschermen.

We danken je voor je begrip. Hou het gezond.

Kinderoppasdienst

Rekening houdend met de nieuwe maatregelen, willen we het gebruik van onze kinderoppasdienst sterk ontraden. Op die manier dragen ook wij ons steentje bij om het aantal contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Het stilleggen van het platform is echter geen optie aangezien we dan wellicht nieuwe problemen creëren, o.a. bij gezinnen die op ons rekenen in functie van de organisatie van hun gezinsleven en nu nog afspraken hebben lopen.

We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de gezinnen, oppassers en hun ouders:

  • Voor de gezinnen
    Gelieve rekening te houden met de verscherpte maatregelen van de overheid m.b.t. de Corona-crisis. Deze hebben tot doel het aantal contacten met verschillende mensen tot een absoluut minimum te beperken. Hierdoor zijn er ook steeds minder oppassers beschikbaar en vragen we voorlopig geen nieuwe afspraken te maken via deze webtoepassing. We volgen de situatie verder op en houden u op de hoogte.
    Dank voor uw begrip.
  • Voor de oppassers
    Gelieve rekening te houden met de verscherpte maatregelen van de overheid m.b.t. de Corona-crisis. Deze hebben tot doel het aantal contacten met verschillende mensen tot een absoluut minimum te beperken. Wij raden dan ook af om voorlopig in te gaan op nieuwe vragen tot oppas. We houden je op de hoogte.
    Dank voor uw begrip.