Zitdagen Afdelingen Gezinsbond Stad Dendermonde in De Kroon - Het Huis van het Kind

Vrijwilligers van de 5 actieve Afdelingen van de Stad Dendermonde zullen op de 2-de en 4-de donderdag van de maand (behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen) telkens van 18 - 20 u een zitdag houden in De Kroon - Het Huis van het Kind, Kroonveldlaan 40 te Dendermonde

Op deze zitdagen kunnen leden en niet-leden allerlei informatie bekomen over de werking van de Gezinsbond, zowel nationaal, gewestelijk als in Dendermonde.

huis_van_kind